Priser

Gage

Gage: 9.900:-, därtill tillkommer resa med utgångspunkt från Malmö, ev. övernattning, PA- och ljusteknik mm.
Live Act | Skåne, inkl. 10 mil enkel res (ToR). Pris: 11.500:-
Live Act | Danmark, inkl. 20 mil enkel resa (ToR). Pris: 14.900:-
Live Act | Götaland, inkl. 20 mil enkel res (ToR). Pris: 12.500:-
Live Act | Svealand, inkl. 60 mil enkel resa (ToR), övernattning. Pris: 20.900:-
Live Act | Norrland, begär offert
I priset ingår c:a 150 min speltid, digital marknadsföring, eventbanner för er marknadsföring, affischering, transport. Moms tillkommer.

Offertförfrågning:
– Ljud-, ljus och effekter