Bass

Bass: Andrew Ellis, London. Internationellt erfaren bassist med tunga licks och solo.

Utrustning: 5-strängad Musicman Stingray, TC Electronics amp och Trace Elliot kabinett.

 

Ellis_2